0 0

Isaac Newton (1643 - 1727) natuurkundige, astronoom en wiskundige
Isaac Newton brak wit daglicht met behulp van een prisma op in spectrale kleuren, combineerde ze weer tot wit licht en vond de complementaire kleuren.
Toen hij de zeven hoofdkleuren telde, realiseerde hij zich dat het violette uiteinde van de kleurencirkel verbonden was met het rode begin.
Goethe probeerde dit te weerleggen en ontwikkelde zijn eigen kleurentheorie. Dit kwam meer overeen met het esthetische dan met het wetenschappelijke standpunt.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) dichter, politicus en natuuronderzoeker
Goethe beweerde dat wit licht iets puurs en onafbreekbaars was.
Kleuren bestaan daarentegen uit licht en donker, een grensverschijnsel van licht en duisternis.
Geel (licht) grenst aan helderheid en blauw (donker) grenst aan duisternis.
Wanneer er een mengeling is van helderheid en duisternis, ontstaat halfschaduw. Dit betekent dat mengelingen van de spectrale kleuren nooit wit licht kunnen produceren. Spectrale kleuren = wanneer zonlicht uiteenvalt in regendruppels, wordt het opgesplitst in spectrale kleuren en ontstaat er een regenboog. Als je echter op pigment gebaseerde kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en violet met elkaar mengt, ontstaat er zwart-grijs.

Johannes Itten (1888 - 1967) kunstschilder, ontwerper en docent
De Itten-kleurencirkel is de meest gebruikte kleurencirkel als het gaat om kleurentheorie. Dit komt omdat Johannes Itten erin slaagde de relaties tussen de kleuren weer te geven met slechts 12 kleuren en in een gemakkelijk te begrijpen weergave. Alle secundaire kleuren kunnen worden gemengd vanuit slechts drie primaire kleuren of hoofdkleuren. Ittens kleurentheorie wordt nu beschouwd als een absoluut opmerkelijk hulpmiddel voor krachtige beelden.
De 12 kleuren zijn als volgt gerangschikt op de Ittens-kleurencirkel:
Geel staat bovenaan de kleurencirkel. De overige basiskleuren (primaire kleuren) rood en blauw zijn elk 120° verschoven. De secundaire kleuren liggen daartussenin, en de tertiaire kleuren liggen tussen de respectievelijke primaire en secundaire kleuren.

Primaire kleuren:
Rood, blauw, geel

Secundaire kleuren:
Primaire kleuren mengen
Groen (geel + blauw)
Paars (blauw + rood)
Oranje (rood + geel)

Tertiaire kleuren:
Secundaire kleuren mengen
Blauwviolet, roodviolet, roodoranje, geeloranje, blauwgroen, geelgroen