0 0

Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud van OPITEC Nederland en België:


OPITEC België BV
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk
Tel: 03- 2343613
E-Mail: info@opitec.be

manager: Ludwig Fleckenstein

redactioneel verantwortlijk:

OPITEC België BV
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk

Webmaster - Verantwortlich für Aufbau und Gestaltung

IT-Team
edv@opitec.com

Copyright

Layout en vormgeving van het aanbod alsmede de losse elementen vallen uitdrukkelijk onder het auteursrecht!

Wij hebben ons best gedaan in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluiden en teksten in acht te nemen door zelf gemaakte afbeeldingen, geluiden of teksten te gebruiken of gebruik te maken van afbeeldingen, geluiden en teksten waar geen auteursrecht op rust. Mocht ergens op de website toch nog een door een onbekend of vreemd auteursrecht beschermde afbeelding, geluid of tekst voorkomen, dan is dit zeker niet bewust gedaan. Ingeval van een dergelijke onbedoelde schending van het auteursrecht zal de exploitant het object in kwestie verwijderen uitn zijn publicatie zodra hij hiervan in kennis is gesteld dan wel wanneer het auteursrecht in kwestie kenbaar wordt.

Aansprakelijkheid voor links

Met het oordeel van 12 September 1999 - 312 O 85/99 'Aansprakelijkheid voor links' heeft de Rechtbank van Hamburg besloten, dat men door het aanbieden van een link mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de pagina waarnaar wordt gelinkt. Dit kan - volgens de rechtbank- alleen worden voorkomen als men zich uitdrukkelijk distantieert van deze inhoud. Hiermee distantieren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte pagina's of afbeeldingen; wij claimen ook niet het eigendom van onderhavige afbeeldingen. Eventuele overtredingen tegenover het geldende recht, zeden of moraal welke ons bekend worden hebben een onmiddellijke verwijdering van links, bijdragen afbeeldingen etc....tot gevolg.

Platform van de EU commissie voor online geschillenbeslechting (Nr. 524/2013):

www.ec.europa.eu/consumers/odr