0 0

 Alles, wat u over de OPITEC PLUS LINE moeten weten:

Elk OPITEC PLUS LINE-product bevat vier op elkaar afgestemde en ondersteunende modules:
een volledig werkend bouwpakket, een uitvoerig, makkelijk te begrijpen en rijk geïllustreerde stap-voor-stap handleiding, een video, die de bouw visueel maakt en een uitgebreide werkmap/handreiking ter ondersteuning van de leerkracht tijdens de les (incl. werkbladen met gedifferentieerde opgaven, afhankelijk van de voorkennis van de leerlingen). Met de video krijgen zowel leerkrachten als leerlingen een eerste overzicht van het bouwpakket. Deze kan in het onderwijs ter differentiatie worden gebruikt. Naast de uitvoeringsfase, leren leerlingen ook technische wetmatigheden kennen en hun opgedane kennis vakoverschrijdend te gebruiken! Met deze totaaloplossing maakt OPITEC het voor de leerkracht makkelijker een gedegen lesplan te maken!

Elk product van de OPITEC PLUS LINE bevat een uitgebreide werkmap/handreiking met didactisch voorbereide begeleidende informatie en werkmateriaal voor leerlingen. Een werkmap / handreiking bevat:

 • conceptionele les-ideeën voor de leerkracht
 • achtergrondinformatie over het thema
 • een getekende en beschreven bouwbeschrijving
 • werkbladen voor gebruik voor leerlingen, met uitgebreide opgaven die op elkaar zijn afgestemd en een oplopende moeilijkheidsgraad hebben; deze kunnen worden gebruikt als begeleiding tijdens de bouwfase of tijdens andere lessen.

Eén conceptverpakking – vele mogelijkheden!

De werkmappen / handreikingen bevatten nuttige tips voor variaties van het model, verschillende experimenten en tips voor bruikbare extra (lees)materialen

De OPITEC PLUS LINE vergemakkelijkt het voorbereiden van de les - terwijl er toch rekening wordt gehouden met de verschillende niveaus van leerlingen. De leerkracht kan putten uit talrijke opgaven in de werkmap! Op basis van individuele opgaven behalen alle leerlingen hun succes! Met sterk gemotiveerde kinderen is het daarna kinderspel om verdere opgaven te maken die dieper op de materie in gaan..

Voor de meer leergierigen is er over het betreffende thema tips voor extra (lees)materiaal te vinden, zodat de moeilijkheidsgraad naar een hoger niveau gebracht kunnen worden.

Spelenderwijs leren bevordert de creativiteit en doet de ontwikkelaar ontwaken! Bij de PLUS Line-producten kunnen leerlingen afhankelijk van de voorkennis de moeilijkheidsgraad van de opgaven individueel kiezen – zodat deze naadloos aansluit op hun kennisniveau en interesses. Op de werkbladen zijn verschillende opgaven te vinden. De leerlingen noteren hun bevindingen en observaties. Ze overleggen op welke manier bijvoorbeeld stroom wordt opgewekt.

De werkbladen bevatten genoeg speelruimte voor eigen experimenten over hoe het model gemaakt kan worden. De PLUS LINE ondersteunt hiermee competentiegericht onderwijs, zodat elk kind op zijn of haar niveau succes kan hebben. Succes is de beste motivator, om enthousiast bij de les te blijven!

De product-range van de OPITEC PLUS LINE bevat momenteel 8 modellen: van een eenvoudig luchtballon-voertuig en een houten zeilboot (aanbevolen leeftijd vanaf 6/7 jaar), tot een volledig houten voertuig, recycling-tafellamp, draai schijf tot een energiestation (vanaf 8 jaar). Voor oudere leerlingen vanaf 11 jaar zijn de OPITEC PLUS LINE Katapult en de OPITEC PLUS LINE Cube-labyrint in kubusvorm beschikbaar.

Veel van deze artikelen zijn al jarenlang klassiekers – maar nu aangevuld met de voordelen van het modulaire concept van de PLUS LINE!

Afhankelijk van het product leren de kinderen:

 • eenvoudige natuurkundige hefboomprincipes
 • bewegingsverhoudingen van rollende of draaiende objecten
 • samenhang tussen opwekken en verbruiken van energie
 • methodes om stroom op te wekken of een eenvoudige stroomkring te maken
 • de werking van elektrische energie
 • winning van alternatieve energie (zonnekracht, waterkracht, windkracht)
 • natuurwetenschappelijke kennismethodes
 • natuurkundige werk-en kennismethodes over bijvoorbeeld het thema mechanica
 • observatie van draaiende gekleurde schijven
 • toepassing van recycling-ideeën

Successen in het onderwijs worden gemeten door de competenties welke leerlingen verworven hebben. Techniekonderwijs bouwt vaardigheden op door terugkerende processen:

ontwerpen/plannen – tekenen/hypothese opstellen – uitvoeren/experimenteren – observeren/beschrijven van werkingen – verbeteren/optimaliseren

De bouwpakketten van de OPITEC PLUS LINE staan voor een competentiegericht onderwijs, hebben direct betrekking op het leerplan en ondersteunen de integratie van het nieuwe leerplan PLUS in regulier -en techniekonderwijs. De leerlingen gebruiken handenarbeid vaardigheden, om modellen te bouwen, terwijl ze ook inhoud en samenhang onderzoeken. Ze oefenen met probleemoplossende strategieën aan de hand van een proces:


1. Fase: PLANNEN
Ideeën opdoen / oplossingen ontwikkelen ("Zo doe je dat!")


2. Fase: BOUWEN /CONSTRUEREN
Het maken van een model ("Zo gaat dat stap voor stap...")


3. Fase: OBSERVEREN / BESCHRIJVEN
Kennis wordt verkregen door Controleren, Veranderen, Optimaliseren ("Wat gebeurt er als ik??")


4. Fase: DOCUMENTEREN / REFLECTEREN
Kennis wordt bevestigd door het maken van het bouwpakket en eventueel een presentatie ("Waarom is dat zo?")


Handenarbeid/techniek en reguliere lessen werken hand in hand. Ze onderwijzen methodes en vergroten hierdoor ook de kennis van leerlingen. De kinderen ontwikkelen naast hun motorische, en technische vaardigheden ook taalvaardigheden, esthetische en sociale competenties.